top of page

Om WABIT

WABIT er stiftelsen Wayback sitt grønne IT verksted i Eidsvåg Fabrikker. Her ønskes domfelt ungdom velkommen til en spennende arbeidsplass. ​

Ved å velge oss kan kunder på Vestlandet spare miljøet, hjelpe unge mennesker ut i arbeid og bidra til et veldedig formål.  ​

Vi tilbyr bedrifter å enten levere brukt utstyr direkte til oss, eller så kan vi kostnadsfritt hente det hos dem. Med el-varebil, så klart.  ​

Når utstyret ankommer, registreres det i bærekraftsportalen som iteam har utviklet, og lagres innenfor et strengt sikret og overvåket rom. Digitale enheter slettes så for all data, noe som innebærer at vi, gjennom den sertifiserte løsningen BitRaser, garanterer for at alt innhold og data fra tidligere blir fjernet fra enhetene. ​

Etter sletting sjekkes utstyret for gjenbrukbare deler, mens resten sendes til miljøvennlig gjenvinning. Datamaskiner og annet utstyr som blir reparert, får nytt liv hos nye eiere. Vi gir bort utstyr til lavinntektsfamilier og selger unna deler til symbolske priser. ​

Den viktigste faktoren for å kunne opprettholde en slik sosial satsing, er jevn tilgang på brukte maskiner og utstyr. Vi har logistikken, lokalene, systemene, kompetansen og menneskene på plass.​

Kontaktskjema

Alternativer
bottom of page